Szkoła policealna ACADEMIA oferuje kształcenie na kierunkach:

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenie w sekretariacie odpowiednich dokumentów:

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (odpis lub kserokopia potwierdzona notarialnie)
  • kwestionariusz osobowy (do pobrania z naszej strony internetowej lub w sekretariacie szkoły)
  • 2 fotografie
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o zdolności do nauki w danym zawodzie (po wcześniejszym pobraniu skierowania z sekretariatu szkoły)
  • opłata wpisowa (w wymaganych przypadkach).

O przyjęciu kandydatów decyduje kolejność zgłoszeń.
Matura nie jest wymagana.
Nie ma ograniczeń wiekowych.
System nauki do wyboru.

Nasza oferta  skierowana jest do osób, które ukończyły szkołę średnią. Zapraszamy zarówno tegorocznych absolwentów, jak i osoby, które ten etap kształcenia zakończyły wcześniej. Wśród uczniów naszej szkoły są także osoby czynne zawodowo, które z powodzeniem łączą pracę z nauką.

DO POBRANIA


Partnerzy
Galeria
  • ACADEMIA STUDIUM POLICEALNE