Kształcenie na kierunku Technik farmaceutyczny zostanie wznowione od 1 września 2019 roku. Zawód technika farmaceutycznego od wielu lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród słuchaczy. Bezsprzecznie ma na to wpływ możliwość sprawnego zatrudnienia. Technicy farmaceutyczni znajdują zatrudnienie w całym przemyśle farmaceutycznym zarówno w kraju jak i za granicą.

Organizacja kształcenia

Nauka w zawodzie Technik Farmaceutyczny trwa 2,5 roku ( 5 semestrów).

Wybrane przedmioty

 • Anatomia, fizjologia i patologia
 • Język angielski (w zakresie rozszerzonym)
 • Psychologia
 • Technologia postaci leków
 • Farmakologia z elementami chemii leków
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

Praktyka zawodowa

Szkoła zapewnia miejsca na zajęcia praktyczne i praktykę zawodową, które odbywają się w placówkach służby zdrowia, aptekach ogólnodostępnych, aptekach szpitalnych i zakładowych oraz hurtowniach farmaceutycznych.

Praktyka technika farmaceutycznego w aptece obejmuje pogłębianie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie czynności fachowych, w szczególności polegających na sporządzaniu, wytwarzaniu i wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Pomagamy naszym absolwentom! Najlepszym uczniom zapewniamy staż w aptece!

Miejsca przyszłej pracy

 • w aptekach ogólnodostępnych, aptekach szpitalnych
 • w punktach aptecznych
 • w sklepach zielarsko-medycznych
 • w hurtowniach farmaceutycznych
 • w stacjach sanitarno-epidemiologicznych
 • w inspekcji farmaceutycznej
 • w stacjach sanitarno-epidemiologicznych
 • w laboratoriach

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • wypełniony kwestionariusz osobowy
 • 2 fotografie
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie (do pobrania w sekretariacie szkoły)


Partnerzy
Galeria
 • ACADEMIA STUDIUM POLICEALNE