Pod szyldem “Academii” prowadzone są przede wszystkim dwa typy działalności: edukacja i szkolenia. Kształcenie odbywa się w szkole, która – pod pierwotną nazwą Lubelskie Medyczne Studium Policealne – działa na terenie Lublina od 2011 roku. Jej pierwszym dyrektorem była Ewa Nieściur. Natomiast od 2014 roku placówką kieruje dr hab. Dariusz Pachocki.

Szkoła działa na podstawie ustawy o systemie oświaty i została wpisana do ewidencji placówek niepublicznych Miasta Lublin pod numerem ewidencyjnym 417/P/N. Decyzją Prezydenta Miasta Lublin (znak pisma: OW- OP- IV. 4423.1.2011 z dnia 9 lutego 2011 r.) otrzymała uprawnienia szkoły publicznej.

Świadectwa i dyplomy wydawanymi przez szkołę są dokumentami państwowymi.
Egzamin państwowy potwierdzony jest certyfikatem w języku angielskim EUROPASS honorowanym przez pracodawców w krajach Unii Europejskiej.

“Academia” posiada:

  • komfortowe zaplecze lokalowe dopasowane do potrzeb kształcenia (wszystkie pomieszczenia dydaktyczne znajdują się w jednym budynku),
  • nowe, w pełni wyposażone pracownie specjalistyczne (m.in. prac. komputerowa) i laboratorium,
  • bezpłatną bibliotekę,
  • bezpłatny dostęp do Internetu
  • zaplecze socjalne dla słuchaczy
  • duży, darmowy parking

Oferta “Academii” kierowana jest zarówno do tych osób, które niedawno ukończyły szkołę średnią, jak i tych, które chciałyby podjąć naukę po przerwie.

Organizacja zajęć pozwala na podjecie nauki osobom czynnym zawodowo, studentom oraz wszystkim tym, którzy chcieliby zwiększyć swe szanse na rynku pracy czy też rozwinąć zainteresowania.

Partnerzy
Galeria
  • ACADEMIA STUDIUM POLICEALNE