Technik sterylizacji medycznej

Technik sterylizacji medycznej – osoba zajmująca się zawodowo zapewnieniem odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia. Przeprowadza i dokumentuje procesy mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej po zakwalifikowaniu sprzętu i wyrobów medycznych używanych do diagnozowania i leczenia.
Nauka w zawodzie Technik sterylizacji medycznej trwa rok ( 2 semestry). System nauki dopasowany jest do potrzeb słuchaczy. Tryb nauki dzienny, wieczorowy lub weekendowy.
Wybrane przedmioty:  
Anatomia
Język angielski
Język migowy
Technologia mycia i dezynfekcji z elementami informatyki
Technologia sterylizacji z elementami informatyki
Wykonywanie dekontaminacji medycznej
Praktyka zawodowa

Szkoła zapewnia miejsca do zajęć praktyczne i praktykę zawodową, które odbywają się w sterylizatorniach zlokalizowanych  na terenie naszego miasta. Praktyka technika sterylizacji medycznej obejmuje pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie wykonywanych zadań, w szczególności polegających na przeprowadzaniu dekontaminacji medycznej oraz prowadzeniu odpowiedniej dokumentacji.


Miejsce przyszłej pracy

  • publiczne, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, m.in. szpitale, w tym centralne sterylizatornie, pracownie endoskopowe, podręczne sterylizatornie na bloku operacyjnym
  • prywatne gabinety stomatologiczne
  • zakłady produkcji sterylnych wyrobów medycznych


Wymagane dokumenty:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • wypełniony kwestionariusz
  • 2 zdjęcia
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie(do pobrania w sekretariacie szkoły)