Opiekun w domu pomocy społecznej

image2_upd.jpgCzas trwania, tryb nauki
2 lata, system nauki dopasowany do potrzeb słuchaczy.

Wybrane przedmioty:

 • Podstawy organizacji domu pomocy społecznej
 • Teoretyczne podstawy opieki
 • Język obcy w pomocy społecznej (możliwość podjęcia pracy za granicą)
 • Opieka i pielęgnacja człowieka
 • Aktywizacja osoby podopiecznej
 • Trening umiejętności społecznych

PRAKTYKI I STAŻE!

Nauczysz się między innymi:

 • rozpoznawać i oceniać stan funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego osoby podopiecznej,
 • opracowywać indywidualny plan procesu pomocy i opieki dla osoby podopiecznej, uwzględniający jej poziom możliwości psychofizycznych.

MIEJSCE PRACY:

 • hospicjum,
 • dom opieki społecznej,
 • dom małego dziecka,
 • szpital,
 • możliwość pracy w kraju oraz za granicą.

Kwalifikacja, które możesz zdobyć:

 • świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej

Wymagane dokumenty

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • wypełniony kwestionariusz osobowy
 • 2 fotografie
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie (do pobrania w sekretariacie szkoły)