Opiekun osoby starszej

image2_upd.jpgSpołeczeństwo z roku na rok jest coraz starsze w związku z tym rynek pracy potrzebuje coraz więcej wykwalifikowanych osób do opieki nad ludźmi w podeszłym wieku.

Czas trwania, tryb nauki
2 lata, system nauki dopasowany do potrzeb słuchaczy.

Wybrane przedmioty:

 • Organizacja opieki nad osobą starszą
 • Psychologia i socjologia w opiece nad osobą starszą
 • Metodyka pracy opiekuńczej
 • Język migowy
 • Aktywizacja społeczna

PRAKTYKI I STAŻE!

Nauczysz się między innymi:

 • postępować w wybranych problemach zdrowotnych,
 • zasad pierwszej pomocy w nagłych przypadkach,
 • organizować opiekę zdrowotną i pomoc społeczną.

MIEJSCE PRACY:
Po ukończeniu kierunku opiekun osoby starszej znajdziesz pracę w kraju i za granicą w: 

  • hospicjum,
  • domu pomocy społecznej,
  • zakładach opiekuńczo-leczniczych,
  • organizacjach pozarządowych.

Kwalifikacja, które możesz zdobyć: 

  • świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • wypełniony kwestionariusz osobowy
 • 2 fotografie
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie (do pobrania w sekretariacie szkoły)