Asystent osoby niepełnosprawnej

image2_upd.jpgCzas trwania, tryb nauki
1 rok, system nauki dopasowany do potrzeb słuchaczy.

Wybrane przedmioty:

 • Elementy anatomii i patologii człowieka
 • Język migowy
 • Opieka i pielęgnacja człowieka
 • Język obcy w pomocy społecznej
 • Umiejętności opiekuńcze
 • Terapia zajęciowa i aktywizacja

PRAKTYKI I STAŻE!

Nauczysz się między innymi:

 • udzielać pomocy osobie niepełnosprawnej,
 • wspierać i motywować osobę niepełnosprawną w dążeniu do samodzielności życiowej,
 • zabiegów pielęgnacyjnych.

MIEJSCE PRACY:

 • domy opieki społecznej,
 • hospicja,
 • sanatoria,
 • ośrodki rehabilitacyjne.

Kwalifikacje, które możesz zdobyć:

 • udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje odbywa się pod koniec drugiego semestru.

Wymagane dokumenty

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • wypełniony kwestionariusz osobowy
 • 2 fotografie
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie (do pobrania w sekretariacie szkoły)